Dzisiaj jest 18 cze 2018, 03:08regeneracja wtryskiwaczy


Strefa czasowa UTC+2godz. [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostZamieszczono: 13 lut 2012, 01:51 
W zależnoœci od przyjętej zasady działania rozróżniamy przepływomierze klapowe i termoanemometry. W samochodach montowane sš przepływomierze trzech podstawowych typów: przepływomierz klapowy, przepływomierz masowy z goršcym drutem (przepływomierze przewodowe) i przepływomierz masowy z goršcym filmem (przepływomierze płytkowe).

Przepływomierze klapowe
Obrazek

Schemat przepływomierza klapowego

Przepływomierz klapowy, spotykany jeszcze w starszych modelach samochodów, mierzy objętoœć przepływajšcego przezeń powietrza. Przepływajšce powietrze przez czujnik powoduje wychylenie ruchomej klapy połšczonej z ramieniem potencjometru – rysunek powyżej. Powoduje to zmianę rezystancji czujnika a przez to zmianę napięcia wyjœciowego, proporcjonalnego do wydatku objętoœciowego powietrza przepływajšcego przez ten czujnik – rysunek poniżej. Dodatkowo przepływomierz posiada kompensacyjny czujnik temperatury przepływajšcego powietrza – rysunek poniżej.
Obrazek

Charakterystyka przepływomierza klapowego
Obrazek
Przepływomierz klapowy

Obrazek
Schemat budowy i działania przepływomierza powietrza firmy Bosch

Na powyższym rysunku przedstawiono budowę przepływomierza klapowego firmy Bosch. Siła wytworzona strumieniem przepływajšcego powietrza działa na przesłonę spiętrzajšcš przepływomierza i powoduje odchylenie przesłony o okreœlony kšt, zależny od wielkoœci natężenia strumienia powietrza, pokonujšc opór sprężyny powrotnej. Dla stałej wartoœci natężenia strumienia kšt odchylenia przesłony jest stały. Wartoœć tego kšta, zmierzona przez potencjometr sprzężony z przesłonš, jako informacja o położeniu przesłony, zostaje przesłana do urzšdzenia sterujšcego w postaci sygnału elektrycznego. W celu wyeliminowania wpływu zmian temperatury oraz starzenia się potencjometru urzšdzenie sterujšce wartoœciowuje jedynie odpowiednie proporcje rezystancji.

Iloœć zasysanego powietrza jest odwrotnie proporcjonalna do sygnalizowanego napięcia potencjometru. Trwale połšczona z przesłonš spiętrzajšcš przesłona kompensacyjna ma za zadanie kompensować ewentualne wahania przeciwciœnienia. Z tego powodu jej powierzchnia dokładnie odpowiada powierzchni przesłony spiętrzajšcej. Dzięki temu wahania przeciwciœnienia nie majš wpływu na pomiar iloœci powietrza. Objętoœć tłumišca wokół przesłony kompensacyjnej w znacznym stopniu pozwala na wyeliminowanie wahań sygnału pomiarowego. W przesłonie spiętrzajšcej umieszczono zawór zwrotny otwierajšcy się pod wpływem wystšpienia wzrostu podciœnienia w kolektorze. Zadaniem zaworu zwrotnego jest ochrona przesłony spiętrzajšcej w przypadku wystšpienia zapłonu mieszanki w kolektorze dolotowym.

Termoanemometry przewodowe

W przepływomierzach termoanemometrycznych pomiar natężenia przepływu polega na pomiarze natężenia pršdu potrzebnego do utrzymania temperatury elementu goršcego na poziomie 130° C powyżej temperatury otoczenia – rysunek poniżej. Elementem pomiarowym jest w zależnoœci od rozwišzania konstrukcyjnego platynowy drut lub płytka. Moc pršdu wymagana do utrzymywania temperatury na stałym poziomie jest bezpoœrednim wskaŸnikiem masy przepływajšcego powietrza.

Obrazek
Wyglšd elementu podgrzewanego w termoanemometrze [Heraus]

Przepływomierz jest zrównoważonym mostkiem (rysunek poniżej). Jednš jego częœć stanowiš rezystory nagrzewajšce (1), drugš rezystor służšcy do pomiaru temperatury powietrza (2). Ze wzrostem strat ciepła mostek przestaje być skompensowany. Wzmacniacz różnicowy (3) reaguje na niewyrównoważenie przez podniesienie napięcia polaryzacji tranzystora zasilajšcego.

Obrazek
Schemat termoanemometru: 1 – nagrzewnica (element pomiarowy),
2 – kompensator temperatury powietrza, 3 – wzmacniacz

Większoœć termoanemometrów generuje tzw. napięciowy sygnał wyjœciowy. Spotykane sš też czujniki z częstotliwoœciowym sygnałem wyjœciowym. Sterowany napięciowo oscylator zamienia wahania napięcia na sygnał częstotliwoœciowy, który jest kierowany do urzšdzenia sterujšcego. W celu ustalenia charakterystyki pomiarowej przepływomierze muszš być kalibrowane w dwóch punktach krańcowych. W algorytmie obliczeniowym dolny zakres przedziału częstotliwoœci wynosi 2475 Hz ą 4% co odpowiada przepływowi powietrza około 5 g/s. Górna granica częstotliwoœci wynosi 8140 Hz ą 4% co w przybliżeniu odpowiada przepływowi powietrza 80 g/s.

Charakterystycznym elementem przepływomierza firmy Bosch jest platynowy drut o gruboœci 0,07 mm, rozgrzany elektrycznie do temperatury około 100°C, umieszczony w gardzieli przepływomierza (rysunki poniżej).

Obrazek
Przepływomierz masowy powietrza z termoanometrem firmy Bosch

Obrazek
Przepływomierz powietrza firmy Bosch z widocznym, osłoniętym siatkš ochronnš, platynowym drutem termoanemometru

W przeciwieństwie do przepływomierzy klapowych w układach wtryskowych samochodów w tym przypadku mierzony jest masowy wydatek powietrza, a nie wydatek objętoœciowy (iloœć powietrza). Zaletš przepływomierza termoanemometrycznego (z "goršcym drutem") jest fakt, że nie zwiększa on oporów przepływu powietrza, co występowało w przypadku stosowania tarczy lub przesłony spiętrzajšcej. Wyeliminowanie zwišzanego z tym dodatkowego dławienia przepływu umożliwia osišgnięcie większej mocy maksymalnej silnika.

Do dokładnego okreœlenia masy zasysanego powietrza, także w przypadku pulsacji strumienia w przepływomierzu, sygnał elektryczny termoanemometru jest rejestrowany w bardzo krótkich odstępach czasu, a wyniki przetwarzane z dużš częstotliwoœciš w procesorze układu sterujšcego (nawet z częstoœciš 1000 Hz).

Termoanemometry płytkowe

Przepływomierze mechaniczne charakteryzuje duża bezwładnoœć zaœ przepływomierze termoanemometryczne sš podatne na urazy mechaniczne (zanieczyszczenia przepływajšcego powietrza). Obecnie coraz częœciej przepływomierze z “goršcym drutem” zastępowane sš przez termoanemometry z “goršcym filmem”. W przepływomierzu z termoanemometrem warstwowym wszystkie trzy elementy (drut platynowy, czujnik temperatury i precyzyjny rezystorem pomiarowy) sš zespolone jako rezystory warstwowe umieszczone na spieku ceramicznym. Rezystor w postaci goršcej warstwy znajduje się poza strumieniem głównym przepływomierza, nie jest więc narażony na zanieczyszczenia.
Obrazek
Schemat budowy zespolonego układu pomiarowego z przepustnicš oraz przepływomierza powietrza
z termoanemometrem warstwowym firmy Bosch

Firma Bosch oferuje zespolony układ pomiarowy z przepustnicš oraz przepływomierzem powietrza w postaci termoanemometru warstwowego w bocznym kanale gardzieli (rysunek powyżej). Czujnik mierzy natężenie strumienia powietrza w kanale o dokładnie zdefiniowanej proporcji przekroju w stosunku do strumienia głównego i w ten sposób okreœla strumień zasysanego powietrza proporcjonalny do strumienia całkowitego. Dzięki optymalnemu ukształtowaniu goršcego rezystora, przepływomierz wyróżnia się krótkim czasem reakcji.

Kolejna zaletę tego rozwišzania stanowi wyeliminowanie uszkodzeń czujnika w przypadku wystšpienia niemożliwych do przewidzenia zapłonów mieszanki przy otwartym lub nieszczelnym zaworze dolotowym (tzw. "strzałów" do kolektora dolotowego). Jednoczeœnie zmniejsza się narażenie czujnika na zanieczyszczenie, gdyż tylko niewielka częœć ogólnego strumienia powietrza zasysanego przepływa przez czujnik. Jeœli dołšczyć do tego zawór regulujšcy prędkoœć obrotowš biegu jałowego, powstaje bardzo zwarty wielofunkcyjny zespół konstrukcyjny. Potrzebne sš w tym przypadku dodatkowo, oprócz elementu chłodzšcego, jedynie dwie proste częœci z tworzywa sztucznego stanowišce dodatkowš gardziel przepływowš.

Obrazek
Wyglšd przepływomierza powietrza G70

Przepływomierz powietrza G70 (rysunek powyżej), zastosowany w układzie Motronic, to nowoczesny układ pozwalajšcy na obliczenie rzeczywistej iloœci powietrza zasysanego do silnika. Przepływomierz posiada tunel pomiarowy, przez który przepływa częœć zasysanego powietrza. W tunelu znajduje się czujnik pomiarowy wykonany z płytki szklanej, na której centralnie umieszczono element grzewczy (rysunek poniżej). Z przodu i z tyłu płytki umieszczono rezystory pomiarowe. W sytuacji braku przepływu powietrza, ciepło wytwarzane przez element grzewczy jest równomiernie przekazywane do obu oporników, które tym samym wskazujš takš samš temperaturę. Przepływajšce powietrze tworzy się na powierzchni płytki warstewkę, która odbiera ciepło od przedniego rezystora. Wzrost temperatury warstewki powietrza powoduje tylko nieznaczne obniżenie temperatury rezystora tylnego. Temperatura rezystora pierwszego ulega znacznemu obniżeniu, natomiast drugi rezystor ma temperaturę prawie stałš. Przepływomierz wykrywa przepływ zwrotny. Odwrócenie kierunku przepływu powoduje bowiem, że teraz tylna częœć płytki oddaje ciepło napływajšcemu powietrzu. Temperatura powietrza wzrasta, z kolei w przedniej części płytki temperatura nieznacznie się obniża. W układzie pomiarowym jest to interpretowane jako przepływ zwrotny w kierunku filtra powietrza.

Obrazek
Budowa i zasada działania przepływomierza powietrza G70 układu Motronic

Sygnał pomiarowy przepływomierza wykorzystywany jest przez jednostkę sterujšcš do sterowania dawkš wtryskiwanego paliwa, kštem wyprzedzenia wtrysku oraz do kontroli usuwania par paliwa ze zbiornika. W przypadku braku sygnału z przepływomierza powietrza, sterownik silnika odłšcza układ usuwania par paliwa ze zbiornika i do obliczenia pozostałych funkcji wykorzystuje sygnał z potencjometru przepustnicy.


Zgłoś ten post
Na górę
   
Odpowiedz z cytatem  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Możesz tworzyć nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

 Podobne tematy
 Tytuł tematu   Forum   Autor   Odpowiedzi 
 Zawór regulacji ciśnienia działanie , diagnostyka , pomiary  KOMPONENTY COMMON RAIL BOSCH INFORMACJE OGÓLNE  Anonymous  2
 Budowa pompy wysokiego ciśnienia BOSCH Common Rail  POMPY COMMON RAIL BOSCH INFORMACJE OGÓLNE  michal_adamski  6
 BUDOWA Zawór wysokiego ciśnienia CR BOSCH  KOMPONENTY COMMON RAIL BOSCH INFORMACJE OGÓLNE  Anonymous  7
 Inne ciekwe rozwiązania napędu pompowtryskiwaczy - budowa  POMPOWTRYSKIWACZE INFORMACJE OGÓLNE SAMOCHODY CIĘŻAROWE I DOSTAWCZE  Anonymous  0
 Popowtryskiwacze-czujniki, zawory, nastawniki - działanie  POMPOWTRYSKIWACZE REGENERACJA NAPRAWA SAMOCHODY CIĘŻAROWE I DOSTAWCZE  Anonymous  0
Szukaj:
Przejdź do:  

Nowości NowościMapa Strony Mapa StronyIndex Mapy strony Index Mapy stronyRSS RSSLista kanałów Lista kanałównaprawa turbosprezarekregeneracja wtryskiwaczy stat4u


cron Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group